X3mlogoEPS

Våra leverantörer

Våra leverantörer producerar skärande verktyg i världsklass. De återfinns i länder över hela världen, från USA och Brasilien i väst till Japan i öst.
Gemensamt för dem alla är ambitionen att leverera verktyg med kvalitet och prestanda.
Vår ambition är att hålla ett sortiment som motsvarar kundens förväntningar på kvalitet och prestanda.